Craps Etikett

Craps är ett socialt spel som kräver mycket av spelarna. Inte bara ska de höras över ljudet av människor, det ska även få plats runt ett litet crapsbord. Det är socialt påfrestande att spela på craps. Förutom spelets regler så ska man även hålla koll på etiketten. De oskrivna reglerna om hur man ska bete sig vid ett crapsbord. Att förstå etiketten kring craps gör det dock enklare att spela craps. Man vet hur man ska bete sig för att både göra sig hörd och inte störa de andra som spelar. Man lär sig också att inte bli rädd för en okänd hand på axeln och att själv lägga sin hand på en annans axel för att markera att man finns där. Har man bra koll på etiketten i craps kan man spela spelet utan att bli utmattad av det hektiska omkring.

Rör inte vid den som kastar

A och O i craps är att inte vara i vägen för den som kastar, shootern. När en person gör sig redo för att kasta ska man ta bort alla händer från crapsbordet, ge tillräckligt med utrymme för att genomföra kastet och också se till så att andra visar samma respekt. Skulle man inte visa respekt för den som kastar kan man bli utpekad av andra spelare och ombedd att be om ursäkt. Den som kastar är helig i craps. Stör man shootern kan man få höra att man även stör spelet. Ber shootern om en klapp på axeln eller ett blås på tärningarna innan ett kast får man självklart bortse från etikettregeln om att inte röra vid den som kastar. Var dock noga med att det är okej för den som kastar att du ger klappen i ryggen för att inte skapa onödiga missförstånd.

Inga cigarrer eller alkohol

När det är så mycket folk som det är vid crapsbordet är det lätt att man spiller om man tar med sig något dit. Vid andra spel, så som roulette och poker, är det mycket enklare att röka och dricka. Vid crapsbordet är det inte lika lätt. Därför är det spelarna emellan inte okej att ta med sig en drink eller cigarr till crapsbordet. Skulle någon göra detta brukar andra spelare be personen att dricka, eller röka klart och komma tillbaka sen. Även om man tror att man har kontroll över sin cigarr eller drink så kan det puttas från alla håll och kanter. Innan man vet ordet av kan aska eller alkohol ha spillts på någon annans kostym eller i värsta fall till och med på själva crapsbordet.