Välkommen till Crapsspelare.se

Craps är ett tärningsspel, så för att överhuvudtaget kunna spela Craps så måste man ha tillgång till två stycken tärningar. Tärningarna är själva spelet. Craps går nämligen ut på att man ska försöka förutsäga vad tärningarna ska visa när de är kastade.

Tärningen en gammal uppfinning

Så tidigt som 600 f.Kr har man funnit tärningar. Det var i den grekiska kolonin Naucratis i Egypten. Men även vid utgrävningar i Grekland och England har tärningar upphittats. Likaså har man funnit sexsidiga tärningar från etruskerna i Rom och dessa dateras ungefär till 900 f.Kr. Det intressanta med dessa tärningar är att de ser ut som dagens tärningar, nämligen sexsidiga. Det som skiljer de gamla tärningarna åt från dagens tärningar är att dåtidens tärningar tillverkades av ben från klövdjur. Troligen är det också därför som tärningar ibland får smeknamnet bones. De flesta tärningsspel har också gamla anor, vilket ju är fallet med såväl Craps och Sic Bo som exempelvis Yatzy.

Sexsidiga tärningar vanligast

De flesta av dagens tärningar är tillverkade av trä eller plast. Den avsevärt mest kända formen och designen på tärningar idag är den sexsidiga, det vill säga en kub. Men det finns tärningar med allt från tre till hundra sidor. En del tärningar ser ut som pyramider, andra är oregelbundet utformade för att de inte ska vara helt slumpmässiga. Det finns således mängder av olika tärningsvarianter. De brukar benämnas utifrån hur många sidor som tärningen har. Våra vanligaste sexsidiga tärningar heter således T6, medan en åttasidig tärning heter T8 och en hundrasidig tärning kallas för T100. På så sätt är det enkelt att ange vilken typ av tärning som krävs för ett speciellt spel.

Tärningar vanligast i turspel

Tärningar används i en rad olika spel, framförallt de spel som hör till kategorin turspel, det vill säga sådana spel som har ett visst mått av slump inblandat. Tanken med att använda tärningar har just med slumpen att göra. Man vill generera fram olika slumptal. De flesta tärningar är helt slumpmässiga, men det finns ändå saker som kan påverka resultatet. Tärningar som har hål istället för målade ögon kan vara något mindre slumpmässiga exempelvis. Olika spelare håller också tärningarna olika när man kastar och det kan också påverka utfallet.